Одема Турс


ДТЦ Буњаковец, I спрат
Бул. „Партизански Одреди“ Бр.12, 1000 Скопје

тел: 02 / 3 120 962 ( 4 линии )
факс: 02 / 3 226 355

e-mail: info@odema-tours.com.mk
e-mail: contact@odema-tours.com.m